OM MILJØFYRTÅRN

NORGES LEDENDE MILJØSERTIFISERING


Miljøfyrtårn er en nasjonal sertifiseringsordning som driftes av Stiftelsen Miljøfyrtårn. Det er en konkret og relevant sertifisering med mål om å heve virksomhetenes miljøprestasjoner. En viktig motivasjonsfaktor for mange virksomheter er konkurransefordelen ordningen gir i salgs- og anbudsprosesser.

Hva er Miljøfyrtårn?


Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som ønsker å dokumentere sine miljøprestasjoner og ta samfunnsansvar. Det er et anerkjent og effektivt verktøy for miljøledelse, og det hjelper din bedrift med å skape konkurransefortrinn av bærekraft. Du får tilgang til et digitalt system med konkrete verktøy for å jobbe målrettet med forbedring av miljøprestasjoner innenfor områdene arbeidsmiljø, avfallshåndtering, transport, energi og innkjøp. 


Sertifiseringsordningen administreres av Stiftelsen Miljøfyrtårn i Kristiansand og er Norges ledende miljøsertifisering. Det finnes over 8 000 Miljøfyrtårn i Norge, og selv om flesteparten av disse er små og mellomstore virksomheter finnes det også kommuner, fylkeskommuner og konsern som er sertifisert etter hovedkontormodellen. 


Miljøfyrtårn-ordningen er anerkjent av Den europeiske union (EU), noe som betyr at virksomhetene kan legge frem sitt Miljøfyrtårnsertifikat som dokumentasjon i offentlige konkurranser og anbud i hele Europa. 


Du oppfordres til å besøke hjemmesiden til Stiftelsen Miljøfyrtårn for å få fullstendig oversikt over sertifiseringsordningen og hvikle fordeler den kan gi din virksomhet. Hvorfor bli et Miljøfyrtårn?


Det er mange fordeler med å ha et miljøledelsessystem. Både kunder, myndigheter, samarbeidspartnere og ansatte forventer i større og større grad at bedriftene tar miljøansvar. Fordelene med en sertifisering er derfor mange, og her får du et utvalg av dem:

  • Økt konkurransekraft. Kunder er i større grad en tidligere opptatt av miljø. De nesten 6 000 sertifiserte Miljøsertifiserte virksomheter foretrekker å handle hos miljøsertifiserte leverandører. Dessuten stiller det offentlige stadig strengere krav til miljø i innkjøp og anbudsprosesser.
  • Merkevaren styrkes. Miljøfyrtårn er et anerkjent kvalitetsstempel og viser at virksomheten har gode miljørutiner. Over halvparten av alle Miljøfyrtårn opplever at merkevaren styrkes i stor grad. 
  • Reduserte kostnader. Miljø og økonomi går i mange sammenhenger hånd i hånd. Redusert energiforbruk, lavere transportutgifter og synkende utgifter til avfallshåndtering er noen eksempler. 
  • Lavere sykefravær. Det er ikke bare det ytre miljø som omfattes av Miljøfyrtårns kriterier. Et betydelig antall virksomheter opplever at fokus på det indre miljø bidrar til å redusere sykefraværet.