Sertifisør

SERTIFISØR


Både ved sertifisering og resertifisering vil du trenge sertifisør. Sertifisøren er en uavhengig tredjepart som sertifiserer på vegne av sertifiserende myndighet, vanlig vis kommunen hvor virksomheten er lokalisert. 

Om sertifisøren


Det er kommunene, og unntaksvis fylkeskommunene, som er sertifiseringsmyndigheten. Det betyr i praksis at sertifisøren du benytter må ha avtale med kommunen hvor virksomheten din er lokalisert for å kunne virke som sertifisør. I de fleste kommuner benytter man private sertifisører, men det finnes også kommuner hvor det er kommunens egen sertifisør som gjennomfører sertifiseringene. Se listen nedenfor for å se i hvilke kommuner AAA Miljø AS har avtale om å sertifisere. 


Sertifisørens oppgave er å gjennomføre en uavhengig tredjeparts kontroll av virksomhetens miljøledelsessystem. Dette innebærer å kontrollere at sertifiseringskriteriene som virksomheten skal sertifiseres etter er oppfylt, og at de riktige kriteriene er valgt. Miljøfyrtårns retningslinjer må selvsagt være oppfylt. Sertifisøren godkjenner virksomheten for en treårsperiode og signerer virksomhetens sertifikat. Ved førstegangssertifisering mottar man også et diplom. 


Virksomhetene legger et godt grunnlag for sertifiseringen gjennom miljøkartleggingen som skal leveres i forkant. Godt dokumenterte kriterier gjør at sertifisør kan forberede møtet godt. Er det betydelige mangler som gjør at sertifiseringen ikke kan gjennomføres, skal dette avklares med virksomheten og sertifiseringsmøtet utsettes. 


Sertifisørens tidsbruk avhenger av sertifiseringsobjektets størrelse, kompleksitet og antall kriterier det skal sertifiseres etter. En pekepinn er likevel at det må beregnes ca. et dagsverk fra sertifisør. AAA Miljø AS gjennomfører sertifiseringer og resertifiseringer på fastpris, så ta gjerne kontakt med oss for tilbud. Noen kommuner hvor vi har avtale opererer også med fastpris. I slike tilfeller vil tilbudet være i tråd med kommunens allerede vedtatte pris. 


En forutsetning for å kunne gjennomføre sertifiseringen er at habilitetshensyn er ivaretatt. Forvaltningslovens §6 og 8 ligger til grunn for en slik vurdering. Sertifisøren kan heller ikke jobbe i samme foretak som konsulenten, og en person som har vært konsulent for en virksomhet kan ikke resertifisere samme virksomhet. Unntaket er ved spesielle tilfeller som sertifisørmangel, hvor man etter vurdering kan gjennomføre resertifiseringen. Forutsetningen er da at det minst har vært gjennomført en resertifisering fra forrige gang vedkommende var engasjert som konsulent (minimum seks år). 

Lokalisert i en kommune uten sertifisør?


Det er kommunens ansvar å ha tilstrekkelig sertifisørkapasitet. Likevel kommer man fra tid til annen over steder hvor det av ulike årsaker ikke finnes sertifisør tilgjengelig. Er du lokalisert i en slik kommune? Ta kontakt med oss, for å se om vi kan hjelpe. Som ved alle andre sertifiseringer må det foreligge en avtale mellom sertifisør og den aktuelle kommunen, så mulighet til å kunne gjennomføre oppdraget forutsetter at en slik avtale kan etableres. 

Sertifisøravtaler


Nedenfor ser du hvor AAA Miljø AS har sertifisøravtaler. Oversikten er alfabetisk etter fylker, deretter kommuner. Ta gjerne kontakt for et uforpliktende tilbud. 

Innlandet

   Gjøvik

Møre og Romsdal

   Molde

   Rauma

   Vanylven

   Ålesund

Oslo

   Oslo (alle bydeler) *

Rogaland

   Haugesund

   Stavanger

Trøndelag

   Trondheim

Vestfold og Telemark

Sandefjord

Vestland

   Aurland

   Høyanger

   Luster

   Lærdal

   Sogndal

   Stad

   Stryn

   Vik

   Årdal

Viken

   Asker

   Bærum

   Fredrikstad *

   Gjerdrum

   Kongsberg

   Lillestrøm

   Lørenskog

   Sarpsborg *

   Ullensaker

Ta kontakt med kommunen for tildeling av sertifisør. 

Hovedsertifisør


AAA Miljø AS tilbyr også tjenester som hovedsertifisør for konsern, kommuner og organisasjoner som skal sertifiseres etter hovedkontormodellen. For å kunne tilby denne tjenesten må hovedkontoret være lokalisert i en kommune hvor AAA Miljø AS har sertifisøravtale.