Resertifisering

RESERTIFISERING


Det er snart tre år siden din virksomhet ble sertifisert som Miljøfyrtårn, og det er på tide med resertifisering. Ta kontakt med oss for en kostnadseffektiv miljøgjennomgang.

Hvorfor benytte konsulent ved resertifisering?


Ved resertifisering har virksomheten allerede det meste av miljøarbeidet på plass. Det ble lagt et godt grunnlag ved første sertifisering, og en godkjent uavhengig sertifisør har sett over og godkjent arbeidet. Derfor vil kostnadene til konsulent ved resertifisering være vesentlig lavere enn de var når dere ble sertifisert første gang. 


Det er mange grunner til av virksomhetene ønsker konsulent ved resertifisering. Det kan være at dere har fått en ny miljøansvarlig siden forrige sertifisering, eller at miljøarbeidet av ulike grunner har stoppet litt opp. Da kan det være nyttig med en gjennomgang av kriteriene og veiledning på veien mot en ny treårig godkjenning. 


Ved resertifisering vil vi først se på hva dere har av rutiner og dokumentasjon, Deretter setter vi i verk tiltak der det er nødvendig. Å friske opp miljøgruppen og skape nytt engasjement rundt miljøarbeidet er viktig slik at dere har best mulig forutsetninger for å nå målene dere har satt i prosessen.

Pakkeløsninger ved mindre behov for veiledning


Har du mindre behov for veiledning kan du kjøpe en av våre "resertifiseringspakker". Dette er standardiserte pakker som gir deg veiledning i resertifiseringsprosessen slik at du er forberedt når sertifisør kommer på besøk. Du kan enten selv velge hva vi skal hjelpe deg med, eller du kan be oss se gjennom sertifiseringsgrunnlaget og gi tilbakemelding på mulige forbedringer. Ønsker du litt av alt anbefaler vi at du tar kontakt med oss via linken ovenfor. Merk at uavhengig av om du kjøper konsulenttjenester ovenfor eller en pakke nedenfor vil du fortsatt ha behov for sertifisør, men du vil være bedre forberedt og få råd og veiledning på veien frem mor selve sertifiseringsmøtet. 

Pakke 1: Kom i gang


Denne pakken er perfekt for deg som ikke helt vet hvordan du skal sette i gang med resertifiseringen. Kanskje er det mange utrykk du ikke kjenner til og begreper du ikke forstår. Den gir deg en innføring i miljøanalysen, hvordan den skal fylles ut og hvilke verktøy du som miljøansvarlig har tilgjengelig for å lette arbeidet. Det gis en lett innføring i de ulike miljøkategoriene og du får gode tips som du vil ha nytte av i arbeidet frem mot sertifiseringsmøtet. Pakken inneholder personlig veiledning og innføring.

Pakke 3: En siste sjekk


Når du har gjennomført alle nødvendige tiltak på egenhånd og fylt ut miljøkartleggingen, men ønsker at noen ser over arbeidet og dokumentasjonen før sertifiseringsmøtet. Da er det denne pakken du skal velge. Den inkluderer en gjennomgang av utfylt miljøanalyse og sist leverte klima- og miljørapport. Du vil få en tilbakemelding og forslag til eventuelle forbedringstiltak.

Pakke 2: Valgfri veiledning


Du har for det meste god kontroll på miljøarbeidet, men trenger hjelp til et par kriterier som du ikke er helt sikker på. Da er denne pakken perfekt for deg! Her får du inntil fem timer veiledning for de sertifiseringskriteriene du selv ønsker. Du betaler rett og slett for det du trenger, og ikke noe annet. Og skulle det vise seg at du trenger en time ekstra så trenger du ikke å kjøpe en ny pakke, da legger vi helt enkelt til denne timen etter gjeldende timepris.