Bli et Miljøfyrtårn

BLI ET MILJØFYRTÅRN


Når du har kommet til denne siden har du antakelig allerede satt deg inn i hva Miljøfyrtårn er og hvilken fordeler det kan utgjøre for din virksomhet å være sertifisert.

Veien til sertifisering


1. Ta kontakt med en godkjent konsulent

Du er allerede på rett vei! AAA Miljø AS har godkjent konsulent, bare et tastetrykk unna. Ta kontakt med oss her så kommer vi i gang. Vi tilbyr nødvendige konsulenttjenester for å bli sertifisert i hele landet, og vi har konsulent med alle godkjenninger (inkl. godkjennelse for arbeid med bank- og finansvirksomheter). 


2. Valg av kriterier

Alle virksomheter skal sertifiseres etter felles kriterier. Avhengig av om dere eier eller leier lokalene dere holder til i, skal dere også sertifiseres etter kriterier for leietaker eller byggeier. I tillegg skal man velge bransjespesifikke kriterier. Det finnes kriterier for over 70 bransjer, og det er viktig at man finner de kriteriene som passer miljøaspektene i virksomheten. 


3. Oppstartsmøte

Vi avtaler et møte for å gå gjennom prosessen og starte miljøarbeidet. I forkant av sertifiseringsmøtet har vi registrert din virksomhet i miljøfyrtårnportalen. Vi gjennomgår denne, viser nødvendige funksjoner og praktiske tips. I oppstartsmøtet vil du få en innføring i Miljøfyrtårn og hva som skal skje frem mot sertifisering. Oppstartsmøtet kan avholdes i virksomhetens lokaler, eller som et web-møte, avhengig av behov, virksomhetens lokasjon og egne ønsker. 


4. Oppfylle kriterier og iverksette tiltak

Kriteriene er inndelt i ulike kategorier som arbeidsmiljø, innkjøp, transport, avfall og utslipp. For å holde en flyt i arbeidet gjennomgår vi kategori for kategori. Du vil helt sikkert oppleve at flere av kriteriene allerede er oppfylt, mens andre kriterier krever mer arbeid. Fortvil ikke! Konsulenten vil bidra med erfaring, tips og forslag, og i noen tilfeller også ferdige maler som kan benyttes slik at arbeidet blir lettere for deg.

I prosessen med å oppfylle kriteriene og iverksette tiltak har virksomhet og konsulent god kontakt. Det gjennomføres veiledning etter behov, både på e-post, telefon og gjennom møter. Vi velger den formen som passer dine behov.


5. Avslutning og kontroll

Før sertifisering gjennomgår vi miljøarbeidet i sin helhet for å kvalitetssikre og dobbeltsjekke. Dette vil være nyttig for deg som miljøansvarlig, slik at du er best mulig forberedt til sertifiseringsmøtet. 


6. Sertifisering

Når alle kriteriene er oppfylt meldes virksomheten opp for sertifisering. Sertifisøren gjennomfører sertifiseringen på vegne av kommunen hvor virksomheten er lokaliser. De ulike kommunene har egne rutiner for bestilling av sertifisør. AAA Miljø AS kjenner godt til disse, og bestiller sertifisøren for deg. Skulle det bli gitt avvik under sertifiseringsmøtet hjelper vi deg med å lukke disse, uten ekstra kostnad. 


7. Godkjenning

Når sertifiseringen er gjennomført blir dere godkjent som Miljøfyrtårn. Dere mottar et sertifikat som kan benyttes i anbudsprosesser og salgssituasjoner, og et diplom som kan henges opp i virksomhetens lokaler som et synlig bevis på at dere nå er sertifisert som Miljøfyrtårn. Godkjenningen varer i tre år før dere må resertifiseres.

Ofte stilte spørsmål


Hvor lang tid tar det å bli sertifisert?

Tiden det tar varierer avhengig av virksomhetens størrelse, kompleksitet og ressurser. Vanlig vis tar sertifiseringen mellom to til fem måneder, men dette kan variere. 


Må man benytte konsulent?

Ja, alle nye virksomheter må benytte konsulent. Skal men resertifiseres er det ikke pålagt å benytte konsulent, selv om en del virksomheter velger å gjøre dette.


Hvor mye ressurser må vi sette av internt?

Det varierer fra virksomhet til virksomhet. Det må utpekes en miljøansvarlig som har hovedansvar for sertifiseringen. Miljøansvarlig sammen med konsulent leder miljøgruppen som sammensettes av to til fem nøkkelpersoner i virksomheten. Sertifiseringsprosessen kommer i tillegg til de daglige oppgavene, og det er ikke nødvendig å sette av en ansatt som bare skal jobbe med dette. 


Hva koster sertifiseringen?

Kostnader til konsulent varierer avhengig av virksomhetens størrelse, kompleksitet, ulike avdelinger/lokasjoner m.m. AAA Miljø AS gjennomfører oppdrag på fastpris. Eventuelle tilleggstjenester som ønskes og som ikke er en del av avtalen faktureres på timebasis. Ta kontakt med oss for å få et tilbud. 

I tillegg kommer en årlig medlemslisens fra Stiftelsen Miljøfyrtårn og kostnader til sertifisør hvert tredje år (noen kommuner dekker sertifisørkostnaden). Miljøfyrtårn har som mål og være en rimelig sertifiseringsordning.


Hvor mye skal vi som kunde gjøre, og hva skal konsulenten gjøre?

Det beregnes en arbeidsfordeling mellom kunde og konsulent. Konsulentens rolle er i første omgang å veilede virksomheten gjennom kriteriene. Det er viktig at kunden er delaktig i arbeidet, slik at man har et godt grunnlag for å fortsette miljøarbeidet når virksomheten godkjennes og konsulenten avslutter sitt arbeid.


Hvor ofte må vi resertifiseres?

Hvert tredje år. Vær oppmerksom på at man ikke er pålagt å benytte konsulent ved resertifisering, så slik sett er konsulentbistand en engangskostnad ved førstegangssertifisering.