TJENESTER

TJENSTER

Miljørådgiving og sertifisering

HVORDAN KAN VI HJELPE?


AAA Miljø AS tilbyr alle nødvendige tjenester til deg som ønsker sertifisering som Miljøfyrtårn, resertifisering eller trenger hjelp med klima- og miljørapporteringen. 

Kom i gang


Virksomheter som ønsker å bli et Miljøfyrtårn må veiledes av en godkjent konsulent. AAA Miljø AS har denne godkjennelsen og er derfor kvalifisert til å veilede din bedrift fra oppstart til gjennomført sertifisering. Konsulentens rolle er å veilede virksomheten gjennom miljøkartleggingen og klima- og miljørapporten, og være en støttespiller underveis i prosessen. Kostnadene til konsulent vil variere basert på ulike faktorer, men AAA Miljø AS forholder seg til Miljøfyrtårn's visjon om å være en rimelig sertifisering.


 

Sertifisør


Sertifisør er i Miljøfyrtårn-nettverket en uavhengig tredjeparts kontrollør som sertifiserer en virksomhet på vegne av sertifiseringsmyndigheten. Det er kommunen hvor virksomheten er lokalisert som er sertifiserende myndighet. Dette betyr derfor at sertifisøren du velger må ha avtale med kommunen for å kunne gjennomføre sertifiseringen. Les mer for å se hvilke kommuner AAA Miljø AS har avtale med. 

Resertifisering


Det er snart tre år siden din virksomhet ble sertifisert, og det er på tide med resertifisering. Miljøkartleggingen skal fylles ut og interne rutiner må gjennomgås grundig. Resertifisering krever ikke at virksomheten benytter konsulent, men mange virksomheter velger å benytte dette for å friske opp miljøarbeidet og få en kvalifisert tredjepart til å se over dokumentasjon før sertifisering. Kanskje har dere også en ny miljøansvarlig siden forrige sertifisering? Veiledning ved resertifisering er vesentlig mindre tidkrevende en ved første sertifisering, og trenger ikke å være en stor kostnad. Vi tilbyr også ferdige pakker for deg som trenger mindre veiledning til en lav pris.

Klima- og miljørapportering


Klima- og miljørapporten leveres årlig innen 1. april. De aller fleste virksomheter fyller ut denne på egenhånd, men skulle du støte på problemer kan du alltid ta kontakt med oss for en rask konsultasjon. I slike tilfeller tar vi timebetaling, og du betaler bare for den tiden du bruker.